Mate­ri­ały do pobrania

Logo wydzi­ału

Poniżej zamieszc­zono sześć plików zaw­ier­a­ją­cych logo WIEA w różnych for­mat­ach i wersjach:

Pliki do pobra­nia:
Pobieranie pliku (Logo_WIEA_+_nazwa_WIEA.png)logo_z_nazwa.png[Logo z nazwą wydzi­ału w for­ma­cie rastrowym]76 kB
Pobieranie pliku (Logo_WIEA_+_nazwa_WIEA.eps)logo_z_nazwa.eps[Logo z nazwą wydzi­ału w for­ma­cie Encap­su­lated PostScript]2310 kB
Pobieranie pliku (Logo_WIEA_+_nazwa_WIEA.cdr)logo_z_nazwa.cdr[Logo z nazwą wydzi­ału w for­ma­cie CorelDraw]30 kB
Pobieranie pliku (Logo_WIEA.cdr)logo.cdr[Logo wydzi­ału w for­ma­cie CorelDraw]23 kB
Pobieranie pliku (Logo_WIEA.eps)logo.eps[Logo wydzi­ału w for­ma­cie Encap­su­lated PostScript]1822 kB
Pobieranie pliku (Logo_WIEA.png)logo.png[Logo wydzi­ału w wer­sji rastrowej]54 kB