Biuro Dziekana

Sekre­tariat Biura Dziekana

mgr Mał­gorzata Szulim

tel.: (68) 328 2513

fax: (68) 325 4615

pokój 12 A-​2

e-​mail: sekre­tariatwiea​.uz​.zgora​.pl

Sekre­tariat biura dziekana

mgr Karolina Łata (urlop)

tel.: (68) 328 2513

fax: (68) 325 4615

pokój 12 A-​2

e-​mail: k.latawiea​.uz​.zgora​.pl