Koła naukowe

Koło Naukowe Dev&Games jest społecznoś­cią pasjonatów pro­gramowa­nia i pro­jek­towa­nia gier, chcą­cych rozwi­jać swoje umiejęt­ności poprzez ich tworze­nie. Na spotka­ni­ach orga­ni­zowanych przez stu­den­tów poruszane są m.in. tem­aty związane z tworze­niem gier za pomocą środowiska Unity i języka C#. Członkowie koła pogłębi­ają swoją wiedzę oraz zdoby­wają doświad­cze­nie zawodowe poprzez udział w dużych imprezach o tem­atyce pro­gramisty­cznej. Spośród nich wyróż­nia się tech­no­log­iczny konkurs Imag­ine Cup o zasięgu między­nar­o­dowym orga­ni­zowany przez firmę Microsoft oraz Night of The Liv­ing Devs, czyli 24-​godzinny mara­ton pro­gramisty­czny. Członkowie koła akty­wnie włączają się w życie wydzi­ału, biorąc udział w uczel­ni­anym Fes­ti­walu Nauki, a także w Dni­ach Otwartych WIEA.

Opiekę nad grupą sprawuje dr inż. Marek Saw­er­wain (e-​mail: Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.).
Kon­takt z kołem naukowym (e-​mail: Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.).