Aktualności

Zapraszamy na spotka­nia infor­ma­cyjne (w try­bie zdal­nym) doty­czące odpłat­nych staży dla stu­den­tów kierunków infor­matyka, biznes elek­tron­iczny, automatyka i robo­t­yka oraz elek­trotech­nika! W trak­cie spotka­nia omówione zostaną warunki, ter­miny, sposób oraz real­iza­cja odpłat­nych staży. Do marca 2022 pro­gramie wzięło udział prawie 200 stu­den­tów naszego Wydziału!

Ter­miny spotkań (do wyboru):
- poniedzi­ałek 14.03.2022 (godz. 18:00)
-
środa 16.03.2022 (godz. 16:00).

Deklaracja prefer­owanego ter­minu (i pozostaw­ie­nie adresu kon­tak­towego) pod linkiem https://​docs​.google​.com/​f​o​r​m​s​/​d​/​e​/​1​F​A​I​p​Q​L​S​d​33​R​U​W​H​Q​m​e​7​U​U​z​x​l​Y​M​Q​m​Z​R​K​2​e​w​F​k​094​u​B​l​t​y​f​e​i​L​D​K​x​m​C​s​N​w​/​v​i​e​w​f​o​r​m​?​u​s​p​=​s​f​_​l​i​n​k

Na adres e-​mail zostanie odesłany link do spotka­nia (Google Meet)

Zaprosze­nie do udzi­ału (audio)
Anna Pławiak-​Mowna (plik audio)
Mar­cel Luzar (plik audio)

Infor­ma­cje o pro­jek­cie (sekcja Staże dla stu­den­tów) można zaleźć TUTAJ
Pyta­nia można kierować na adresy:
Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.
Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.