Aktualności

Wyko­rzys­taj zdalny tryb nauki na równole­gle zre­al­i­zowanie stażu w Zjed­noc­zonych Emi­rat­ach Arab­s­kich w FastCast4U.
Pracuj, mieszkaj i zwiedzaj Dubaj przez 3 miesięczny okres próbny a może i dłużej jeśli zde­cy­du­jesz się kon­tyn­uować z nami współpracę.
Zapraszamy na webi­nar infor­ma­cyjny.

Ter­min spotka­nia: 5.03.2021
Godz­ina 12:00
Zapisy: przez stronę http://​www​.bk​.uz​.zgora​.pl/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​?​w​a​r​s​z​t​a​t​y