Aktualności

Już 23 października o godzinie 9:30 na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego w sali 115 odbędzie się ofic­jalne rozpoczę­cie V edy­cji Per­cep­tus IT Secu­rity Acad­emy!
Na uczest­ników czeka wiele atrakcji, nagród…a dla tych, którzy wykażą się najwięk­szą wiedzą kon­tynu­acja w formie wyjątkowych warsz­tatów prowad­zonych przez najlep­szych spec­jal­istów w Polsce.
Nie może Was zabraknąć — zapraszamy 23 października!