Aktualności

Rozpoczę­cie studiów to nowy etap w życiu młodego człowieka.

Jeśli jesteś stu­den­tem pier­wszego roku i dręczą Cię pyta­nia: kto jest kim na uczelni, gdzie załatwić stype­ndium, a gdzie prak­tyki, co to jest urlop dziekański a co to warunek? Czym zaj­muje się Dział Spraw Stu­denc­kich a czym Biuro Karier? Jak zapisać się do koła stu­denck­iego i gdzie się ubez­pieczyć?
Zapraszamy na spotkanie infor­ma­cyjne dla stu­den­tów pier­wszych lat: UCZEL­NI­ANY GPS
Tuż przed rozpoczę­ciem roku aka­demick­iego, pod­powiemy Ci, jak przetr­wać pier­wszy rok studiów i nie zwar­i­ować.
Prowadzący: spec­jal­iści BK UZ

ter­min: 30 wrześ­nia 2019 (poniedzi­ałek)
godz­ina: 11.0012.30
miejsce: Aula B, bud. A-​16, Kam­pus B, al. Wojska Pol­skiego 69

Zapisy: www​.bk​.uz​.zgora​.pl zakładka „warsztaty”