Aktualności

Spotkanie infor­ma­cyjne na temat możli­wości stu­diowa­nia lub prak­tyk stu­denc­kich za granicą w ramach pro­gramu Eras­mus+ :
- dlaczego warto wyjechać?
- dokąd można wyjechać?
- jak uzyskać finan­sowanie?
- jakie obow­iązują zasady?
- jakie for­mal­ności trzeba załatwić?

Również infor­ma­cje o zagranicznych stu­di­ach zintegrowanych.

Czas: środa 09.01.2019 godz­ina 9.159.45
Miejsce: sala 115 A-​2

Pliki do pobra­nia:
Pobieranie pliku (plakat_erasmus.pdf)plakat_erasmus.pdf[ ]386 kB