Aktualności

15 czer­wca o godz. 18.00 w Auli Uni­w­er­syteck­iej przy ul. Podgórnej odbędzie się kon­cert chary­taty­wny dla dr. Sła­womira Maciejew­skiego Z Wydzi­ału Prawa i Administracji.

Dr Maciejew­ski jest w uni­w­er­syteck­iej bazie „Poma­ga­jmy sobie”: http://​www​.dzieciom​.uz​.zgora​.pl/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​?​b​a​z​a​_​o​s​o​b​_​o​c​z​e​k​u​j​a​c​y​c​h​_​n​a​_​w​s​p​a​r​c​i​e