Aktualności

W imie­niu Koła Naukowego SMART zapraszamy wszys­t­kich na spotkanie z przed­staw­icielem firmy Tran­si­tion Tech­nolo­gies w poniedzi­ałek 14 maja 2018 na godz. 17:00 do sali 224 (budynek A-​2). Na spotka­niu zostanie zaprezen­towana tech­nolo­gia Rzeczy­wis­tości Rozsz­er­zonej (AR) oraz oku­lary Microsoft HoloLens.

Link do filmiku pokazu­jącego możli­wości zas­tosowa­nia tech­nologii AR i oku­larów HoloLens przez firmę TT: https://​youtu​.be/​2​p​Z​f​z​c​z​r​G​_​A

Wydarze­nie na FB: https://​www​.face​book​.com/​e​v​e​n​t​s​/​252978628604130​/

Infor­ma­cja na stronie Koła: http://​smart​.iee​.uz​.zgora​.pl/

Pliki do pobra­nia:
Pobieranie pliku (tt_14_maja.jpg)tt_14_maja.jpg[ ]73 kB