Aktualności

Zapraszamy na następne zaję­cia w ramach Per­cep­tus IT Secu­rity Acad­emy, które odbędą się w czwartek 17 maja 2018r. W trak­cie zajęć zostaną zaprezen­towane nowoczesne architek­tury sieci kom­put­erowych Cam­pus oraz Data Cen­ter.

Prowadzący omówią zarówno klasy­czne rozwiąza­nia jak i rozwiąza­nia Open Net­work­ing oraz SDN (Soft­ware Defined Net­work­ing).

Serdecznie zapraszamy o godzinie 17.30 do sali 102 w budynku Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego przy ulicy Szafrana 2 (budynek A-​2)