Aktualności

Deklaracja wyboru przed­miotów obier­al­nych real­i­zowanych w ramach spec­jal­ności

Od 23-​go kwiet­nia br.(dla studiów stacjonarnych drugiego roku I stop­nia kierunków: Automatyka i robo­t­yka, Biznes Elek­tron­iczny, Infor­matyka; I semes­tru studiów II stop­nia kierunku Infor­matyka ) oraz od 12 go maja br. (dla studiów nies­tacjonarnych drugiego roku I stop­nia kierunków: Automatyka i robo­t­yka, Elek­trotech­nika, Infor­matyka; I semes­tru studiów II stop­nia kierunku Elek­trotech­nika) w dziekana­cie Wydzi­ału będą dostępne listy wyboru przed­miotów obier­al­nych real­i­zowanych w ramach spec­jal­ności.

Ter­min składa­nia deklaracji mija 11-​go maja br. (stu­dia stacjonarne) oraz 26-​go maja br. (stu­dia nies­tacjonarne).

Szczegółowe infor­ma­cje w załączniku oraz w dziekana­cie Wydzi­ału.
Zapraszamy do deklarowa­nia wyboru przedmiotów.