Aktualności

Uprze­jmie infor­muję, że z okazji uroczys­tej Inau­gu­racji Roku Aka­demick­iego 2017/​2018 ustanaw­iam czas wolny od zajęć dydak­ty­cznych 3 pażdziernika 2017r. do godz. 14.00.

Pliki do pobra­nia:
Pobieranie pliku (Komunikat_Rektora.pdf)Komunikat_Rektora.pdf[ ]46 kB