Aktualności

Szanowni Państwo, zapraszamy do udzi­ału w IX edy­cji ewalu­acji pro­cesu ksz­tałce­nia. Od 30 sty­cz­nia do 15 marca 2017 roku stu­den­tom i dok­toran­tom udostęp­niona będzie anki­eta prowadzą­cych zaję­cia (anki​ety​.uz​.zgora​.pl/​p​r​a​c​o​w​n​i​k). Losowy token niezbędny do logowa­nia można pobrać w dziekana­cie. Biorąc udział w ewalu­acji bierze się udział w konkur­sie. Konkurs odbywa się w kat­e­gorii wydzi­ałowej i indy­wid­u­al­nej. Do wygra­nia jeden z 3 tabletów lub Dzień Rek­torski dla swo­jego Wydzi­ału! Szczegóły w załączniku.

Zachę­camy do udzi­ału w ankietach!

Pliki do pobra­nia:
Pobieranie pliku (Konkurs_IX_edycja_zaproszenie.pdf)Konkurs_IX_edycja_zaproszenie.pdf[ ]820 kB
Pobieranie pliku (Konkurs_IX_edycja_plakat.pdf)Konkurs_IX_edycja_plakat.pdf[ ]884 kB