Aktualności

Zapraszamy do udzi­ału w spotka­niu 25 sty­cz­nia br. godz. 11:15 sala 115 A-​2

W cza­sie spotka­nia będą poruszane kwestie związane z:

  • Reg­u­laminem Studiów i obow­iązkami związanymi z sesją egzaminacyjną,
  • wymogami związanymi ze składaniem prac dyplomowych,
  • rekru­tacją na II stopień studiów.

Spotkanie jest otwarte dla członków grup dziekańs­kich. Spotkanie poprowadzi kierownik Dziekanatu, mgr Izabela Jasińska.