Aktualności

Zapraszamy serdecznie na wykłady otwarte, real­i­zowane we współpracy z firmą Volvo. Wykład odbędzie się w sali 115, bud. A-​2 o godzinie 11:30 w dniu 26.01.2017 (czwartek). Tem­aty wykładów: „Anal­iza biz­ne­sowa” oraz „Testowanie aplikacji – nuda czy nie?”. Wykłady będą prowad­zone przez doświad­c­zonych spec­jal­istów z firmy Volvo. Tem­atyka i forma wykładów może być szczegól­nie intere­su­jąca zarówno dla stu­den­tów Infor­matyki jak i Biz­nesu Elektronicznego.

Serdecznie zapraszamy!