Aktualności

Miło nam poin­for­mować, że prof. Józef Kor­bicz, dyrek­tor Insty­tutu Sterowa­nia i Sys­temów Infor­maty­cznych na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki został wybrany na kole­jną kadencję 20172020 na członka Cen­tral­nej Komisji d/​s Stopni i Tytułów w dyscy­plinie automatyka i robo­t­yka. Pełne wyniki wyborów dostępne są na stronie CK: http://​www​.ck​.gov​.pl/​a​r​t​i​c​l​e​s​/​i​d​/​39​.​h​t​m​l.

Serdecznie grat­u­lu­jemy.