Aktualności

Miło nam poin­for­mować, że w uzna­niu zasług dla Politech­niki Warsza­wskiej i Wydzi­ału Mecha­tron­iki Prof. dr hab. inż. Józef Kor­bicz, czł. kore­spon­dent PAN został uhonorowany sre­brnym medalem 100-​lecia Odnowienia Trady­cji Politech­niki Warszawskiej.

Serdecznie grat­u­lu­jemy !