Aktualności

Państ­wowa Komisja Akredy­ta­cyjna uch­wałą nr 294/​2011 z dnia 5 maja 2011 roku oceniła wyróż­ni­a­jąco jakość ksz­tałce­nia na kierunku Informatyka.

Znaleźliśmy się w gronie takich Uczelni, jak Politech­nika Wrocławska, Uni­w­er­sytet Jagiel­loński w Krakowie, Uni­w­er­sytet Warsza­wski, Uni­w­er­sytet Wrocławski, Politech­nika Poz­nańska oraz Akademia Gór­niczo – Hutnicza.