Aktualności

Serdecznie zapraszamy wszys­t­kich zain­tere­sowanych do udzi­ału w pokazach i wykładach pop­u­larnonaukowych orga­ni­zowanych na Wydziale w ramach Fes­ti­walu Nauki w dniu 13 czer­wca 2016 r. Ze względu na ogranic­zoną pojem­ność sal lab­o­ra­to­ryjnych, w których odby­wają się pokazy prosimy o wcześniejsze zgłaszanie zor­ga­ni­zowanych grup zwiedza­ją­cych liczą­cych powyżej 15 osób do wydzi­ałowego Koor­dy­na­tora Fes­ti­walu Nauki, dr inż. Woj­ciecha Zająca:

Email: Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript. (prefer­owana forma kon­taktu)
Tel.: 68 328 2227, 68 328 2513

Pliki do pobra­nia:
Pobieranie pliku (Program Festiwalu Nauki na WIEA 2016.pdf)Pro­gram Fes­ti­walu Nauki na WIEA 2016.pdf[ ]173 kB