Aktualności

Serdecznie zapraszamy wszys­t­kich zain­tere­sowanych na wykłady oraz pokazy prowad­zone przez pra­cown­ików firm współpracu­ją­cych z naszym Wydzi­ałem a prezen­towane w ramach Dnia Otwartego na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki UZ w dniu 23 lutego 2016r.:
• Per­cep­tus — innowa­cyjne tech­nolo­gie w bez­pieczeńst­wie IT. — J. Staroś­cic Per­cep­tus Sp. z o.o., godz. 9:3010:00, sala 115, bud A-​2.
• Cloud, Ana­lyt­ics, Mobile, Secu­rity, Social and Cog­ni­tive Com­put­ing by IBM. — J. Jack­owiak IBM Pol­ska Sp. z o. o., godz. 10:0010:30, sala 115, bud A-​2.
• Jak będziemy oglą­dać TV w 2025r. — W. Doganowski ADB Pol­ska Sp. z o.o., godz. 10:3011:00, sala 115, bud A-​2.
• Jak niewidoczne sys­temy IT ksz­tał­tują rynek com­merce?, P. Przy­była Meta­Pack Poland Sp. z o.o., dr inż. A. Pławiak-​Mowna, mgr inż. P.Witczak WIEA UZ, godz. 9:0014:00, sala 211, bud A-​2.
• Prace stu­den­tów z warsz­tatów Akademii ADB oraz pokaz pro­duk­tów firmy ADB, Sz. Traw­iński, S. Koszela, ADB Pol­ska Sp. z o.o., dr inż. A. Popławski WIEA UZ, godz. 9:0014:00, sala 502, bud A-​2.
• Pokazy firm: Lumel S.A, Tespol Sp. z o.o., Per­cep­tus Sp. z o.o, Mon­ster & Devices, ADB Pol­ska Sp. z o.o., godz. 9:0014:00, holl przed salą 115, bud A-​2.