Zin­te­growane Stu­dia Zagraniczne

Rocznik Kierunek studiów Imie i nazwisko

1998/​1999
Elek­trotech­nika Piotr Bubacz

1999/​2000
Elek­trotech­nika Arka­diusz Kowalewski
Piotr Saw­icki
Sebas­t­ian Brejwo
Infor­matyka Michał Zub

2000/​2001
Elek­trotech­nika Dar­iusz Graczyk
Piotr Hawry­lak
Grze­gorz Jacykowski
Bar­tosz Jakubski
Alek­sander Jus
Infor­matyka Piotr Jankowski
Woj­ciech Jarosławicki
Bernadetta Kłos
Krzysztof Pałys

2001/​2002
Infor­matyka Mar­iusz Solski
Grze­gorz Dribczak

2002/​2003
Elek­trotech­nika Radosław Bieszczak
Marcin Kul­wanowski
Infor­matyka Alek­san­dra Wiśniewska

2003/​2004
Elek­trotech­nika Marek Pobłocki
Infor­matyka Bar­bara Antonowicz
Maria Nawrocka
Walde­mar Prabucki
Łukasz Rubaszewski

2004/​2005
Elek­trotech­nika Daniel Fech­ner
Mar­iusz Skoczylas
Paweł Skoczy­las
Infor­matyka Michał Gro­belny
Iwona Jóźwiak

2005/​2006
Elek­trotech­nika Łukasz Chełm­niak
Grze­gorz Tadra
Infor­matyka Sebas­t­ian Bergandy
Filip Zawada

2006/​2007
Elek­trotech­nika Mateusz Berger
Tomasz Brychcy
Elek­trotech­nika Tomasz Cza­czyk
Paweł Dekiert

2007/​2008
Elek­trotech­nika Janusz Malak
Infor­matyka Dawid Rewus
Paweł Solecki

2008/​2009
Elek­trotech­nika Marcin Kisielewicz
Dawid Sadji
Infor­matyka Paweł Dąbrowski

2010/​2011
Infor­matyka Maksy­mil­ian Wiesiołek

2012/​2013
Automatyka i Robotyka Agnieszka Mazur
Kamil Barycki