Społeczeństwo w dobie Inter­netu Rzeczy

Na stu­dia pody­plo­mowe przyjęte zostają osoby, które w ter­minie złożą kom­plet wyma­ganych dokumentów:

  • odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów zawodowych lub magisterskich;
  • kserokopię dowodu osobistego;
  • podanie o przyję­cie na stu­dia na druku przy­go­towanym na potrzeby studiów podyplomowych;
  • 1 zdję­cie;
  • oświad­cze­nie o zapoz­na­niu się z reg­u­laminem studiów;
  • zobow­iązanie do ponoszenia kosztów odpłatności.
Ter­min rekrutacji: 15.01.2019 r.– 20.02.2019 r.
Limit przyjęć: min. 15 osób; maks. 45 osób
Początek studiów: luty 2019 r.

*Opłata rekru­ta­cyjna i za wydanie świadectwa ukończenia studiów pody­plo­mowych wlic­zone w opłatę za dwa semes­try studiów.

Doku­menty należy składać:

Dziekanat Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki
Uni­w­er­sytet Zielonogórski
ul. Prof. Z. Szafrana 2
65516 Zielona Góra

Infor­ma­cji udziela:

mgr Marzena Majew­ska – sekre­tariat studiów pody­plo­mowych,
tele­fon: +48 68 328 26 27
email: Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.

dr inż. Robert Szulim — kierownik studiów pody­plo­mowych
tele­fon: +48 68 328 22 43
email: Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.

Na stu­dia, w ramach obow­iązu­jącego lim­itu miejsc, zostaną przyjęci kandy­daci, którzy spełnili wszys­tkie wyma­gania rekru­ta­cyjne. W przy­padku przekroczenia lim­itu miejsc, o przyję­ciu decy­duje kole­jność zgłoszeń.