Elek­tron­ika i Telekomunikacja

DROGA DO ELEKTRONIKI

Stype­n­dia fun­dowane przyz­nawane dla stu­den­tów na kierunku Elek­tron­ika i Teleko­mu­nikacja już od pier­wszego semestru!!!

Wysokość stype­ndiów: 3 000, 4 000 i 5 000.

Stype­n­dia zostały ufun­dowane przez firmy z Zielonej Góry i z regionu wojew­ództwa lubuskiego:

ADB Pol­ska Sp. z o.o., GaMP Sp. z o.o., LUG Light Fac­tory SP. z o.o.,
LUMEL S.A., MAZEL S.A.

logo adb gamp logo lug logo

lumel logo mazel logo

Reg­u­lamin dostępny jest w postaci załącznika.

Pliki do pobra­nia:
Pobieranie pliku (Droga do Elektroniki-zasady punktowania_załącznik nr 1.pdf)Zasady punk­towa­nia[ ]264 kB
Pobieranie pliku (Droga do elektroniki - regulamin- Regulamin.pdf)Reg­u­lamin[ ]207 kB