Elek­tron­ika i Telekomunikacja

  • Elek­tronik.
  • Tele­in­for­matyk.
  • Pro­jek­tant sprzętu i urządzeń elek­tron­icznych i teleinformatycznych.
  • Kon­sul­tant usług teleinformatycznych.
  • Insta­la­tor sprzętu i urządzeń elek­tron­icznych i teleinformatycznych.
  • Ser­wisant sprzętu i urządzeń elek­tron­icznych i teleinformatycznych.
  • Doradca w zakre­sie doboru i rozbu­dowy sprzętu i urządzeń elek­tron­icznych i teleinformatycznych.