Kierownik pro­jektu:

dr hab inż. Marcin Mru­gal­ski, prof. UZ

Koor­dy­na­tor ds. współpracy z przemysłem:

dr inż. Michał Doligalski

Spec­jal­ista ds. rekrutacji:

lic. Monika Głowacka

Spec­jal­ista ds. rozliczeń:

mgr Joanna Masłowska

Biuro pro­jektu:

ul. prof. Z. Szafrana 2 pok. 13a,

65516 Zielona Góra

  • Tele­fon: 683282633, 683282513
  • Fax: 683254615
  • E-​mail: Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.

Punkt Kwal­i­fika­cyjny:

(Dziekanat Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogorskiego)

ul. prof. Z. Szafrana 2 pok. 15

65516 Zielona Góra