Automatyka i Robotyka

  • Pro­jek­tant sys­temów sterowania.
  • Pro­jek­tant sys­temów automatyzacji.
  • Pro­jek­tant sys­temów wbudowanych.
  • Pro­gramista robotów przemysłowych.
  • Inżynier sys­temów zrobotyzowanych.
  • Pro­gramista pro­gramowal­nych sterown­ików logicznych.
  • Inżynier sys­temów wizyjnych.
  • Inżynier ser­wisu.
  • Inżynier utrzy­ma­nia ruchu.
  • Inżynier ds. techniczno-​handlowych.