Automatyka i Robotyka

Ulotka

Pro­fil: ogól­noaka­demicki
Tryb: stacjonarny, nies­tacjonarny
Język naucza­nia: pol­ski
Part­nerzy kierunku: Astor Sp. z o.o., Inblue Pol­ska Sp. z o.o., Mazel MH Mazurkiewicz Sp. j., Siemens Sp. z o.o.