Dziekanat

mgr Mał­gorzata Szulim

tel.: (68) 328 7353

pokój: 15 A-​2

Prowadzi sprawy stu­den­tów studiów stacjonarnych na kierunku Automatyka i Robo­t­yka (stu­dia I i II stop­nia), Biznes Elek­tron­iczny, Elek­tron­ika i Teleko­mu­nikacja, oraz stu­den­tów studiów nies­tacjonarnych na kierunku Automatyka i Robo­t­yka (stu­dia I i II stop­nia), Biznes Elek­tron­iczny, Infor­matyka (stu­dia I stopnia).