Ogłoszenia

Har­mono­gram sesji egza­m­i­na­cyjnej 2019/​2020 semestr letni dla wszys­t­kich kierunków real­i­zowanych na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki. Do pobra­nia skan doku­mentu oraz doku­ment PDF z opcją przeszukiwania.