Kontakt

mgr Izabela Jasińska

tel: (68) 328 2217

pokój: 15 A-​2

e-​mail: dziekanatwiea​.uz​.zgora​.pl

Prowadzi sprawy stu­den­tów studiów stacjonarnych I stop­nia oraz nies­tacjonarne II stop­nia na kierunku Elek­trotech­nika, kierunek Efek­ty­wność Energetyczna